Leerproblemen


Wat?

Heeft je kind moeilijkheden met schrijven, lezen of rekenen?

Gaat het op school moeilijker dan bij de rest van de klas ondanks

de inspanningen die je kind doet?


Logopedisch onderzoek

Tijdens het logopedisch onderzoek zal een test voor schoolse vaardigheden

worden afgenomen. Het onderzoek duurt max. 60 minuten. Nadien bespreken

we de resultaten en maak ik een verslag op voor de mutualiteit en

behandelend geneesheer.


Behandeling

Door een individuele aanpak voor elk kind wordt het therapieverloop aangepast aan hun mogelijkheden en behoeften.

Therapie zal meestal 2x 30 minuten per week doorgaan. Thuis moet er niet geoefend worden wanneer de behandelingen op een regelmatig tijdstip plaatsvinden.


Attesten

Er wordt niet onmiddellijk van een leerstoornis gesproken. Leerproblemen kunnen behandeld worden. Leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie,... kunnen pas met zekerheid na 6 maanden therapie vastgesteld worden. Indien dit het geval is, wordt uiteraard al het mogelijk gedaan om met de school afspraken te maken.


Articulatieproblemen


Wat?

Worden klanken foutief uitgesproken?

Komt de tong vaak tussen je tanden wanneer je spreekt?

Lukt het niet om de /r/ te laten rollen?


Logopedisch onderzoek

Tijdens het logopedisch onderzoek zullen er enkele prenten benoemd

moeten worden. Het onderzoek duurt max. 40 minuten. Nadien bespreken

we de resultaten en maak ik een verslag op voor de mutualiteit en

behandelend geneesheer.


Behandeling

Door een individuele aanpak voor elk kind wordt het therapieverloop aangepast aan

hun mogelijkheden en behoeften. Therapie zal meestal 2x 30 minuten per week

doorgaan. Thuis moet ook geoefend worden. Articulatieproblemen behandelen is een gewoonte veranderen en dat kan niet enkel door 2x per week op therapie te komen. Ouders worden ook uitgenodigd om therapiesessies mee te volgen.


Prelogopedie


Wat?

Kan je baby niet goed van een fles drinken?

Spuwt je kindje alle stukjes uit?

Kokhalst je kind als hij of zij vaste voeding moet eten?


Wat kan een logopediste doen?

Als prelogopediste ben ik opgeleid om baby’s en jonge kinderen met voedingsproblemen

te behandelen. Ik ken de werking van het mondgebied tot in de details. Door ervaring op te

doen bij zuigelingen en jonge kinderen met voedingsproblemen weet ik wat normaal en wat

afwijkend is.


Wat kan je als ouder doen?

Je krijgt als ouder van iedereen goede raad. Ga er zelf mee aan de slag in de mate van het

mogelijke. Laat je niet gek maken. Er zijn kinderen die voedingsproblemen ontwikkelen en

het kan jouw kind zijn. Je mag hulp zoeken!


Wat kan een vroedvrouw doen?

Vroedvrouwen hebben heel wat ervaring op alle gebieden die te maken hebben met baby’s en kleine kinderen. Je kan natuurlijk voor vele vragen bij hen terecht. Er zijn een heleboel zelfstandige vroedvrouwen die klaarstaan met advies voor jou en je baby.


Logopedisch onderzoek

Tijdens een kennismakend gesprek vertel je me alle problemen die ervaren worden bij de maaltijden van je kindje. Dit gesprek vindt best plaats rond etenstijd. Zo kan ik een maaltijd volgen en zelf beoordelen.


Behandeling

Een behandeling is meestal een intensieve periode waarin ik probeer dagelijks contact te hebben en zo veel mogelijk langs te komen om mee de maaltijdmomenten uit te voeren.

Samen met jullie als ouder zoek ik naar oplossingen. Soms kan het voor de hand liggen. Soms is er meer nodig om het eetgebeuren aangenaam te maken.

Taalstoornissen


Wat?

Merk je dat je kind nog steeds korte zinnen maakt?

Nog niet zo'n uitgebreide woordenschat heeft als leeftijdsgenootjes?

Is de taalontwikkeling vertraagd of gestoord?


Logopedisch onderzoek

Tijdens het logopedisch onderzoek zal een taaltest worden afgenomen. Afhankelijk van de

leeftijd van het kind moeten verschillende taalopdrachten gebeuren. Het onderzoek duurt

max. 60 minuten. Nadien bespreken we de resultaten en maak ik een verslag op voor de

mutualiteit en behandelend geneesheer.


Behandeling

Door een individuele aanpak voor elk kind wordt het therapieverloop aangepast aan hun mogelijkheden en behoeften.

Therapie zal meestal 2x 30 minuten per week doorgaan. Thuis moet soms geoefend worden. Taal aanleren kan alleen door het veel toe te passen en dat kan niet enkel door 2x per week op therapie te komen. Ouders worden ook uitgenodigd om therapiesessies mee te volgen


Afwijkende mondgewoonten


Wat?

Duimt je kind?

Zit hij of zij vaak met de mond open?

Komt de tong tussen de tanden bij het spreken?


Logopedisch onderzoek

Tijdens het logopedisch onderzoek zullen de mondmotoriek en manier van slikken nagegaan worden. Ook moeten enkele prenten benoemd worden om de articulatie na te gaan. Afwijkende mondgewoonten kunnen een belangrijke invloed hebben op de articulatie.

Het onderzoek duurt max. 40 minuten. Nadien bespreken we de resultaten en maak ik een verslag op voor de mutualiteit en behandelend

geneesheer.


Behandeling

Door een individuele aanpak voor elk kind wordt het therapieverloop aangepast aan hun mogelijkheden en behoeften.

Therapie zal meestal 2x 30 minuten per week doorgaan. Thuis moet ook geoefend worden. Afwijkende mondgewoonten behandelen is een

gewoonte veranderen en dat kan niet enkel door 2x per week op therapie te komen. Ouders worden ook uitgenodigd om therapiesessies

mee te volgen.

Stemstoornissen


Wat?

Vaak een hese stem?

Last van stembandknobbeltjes?

Gebruik je je stem op een verkeerde manier?


Logopedie

Wij hebben besloten dit niet meer te behandelen in onze praktijk. Er zijn meer gespecialiseerde logopedisten in de buurt die jou graag verderhelpen. Indien je contactgegevens wenst van een stemtherapeut, bezorgen we je dit graag. 


Afasie


Wat?

Kom je moeilijker op je woorden na het doormaken van een trauma (vb. hersenbloeding)?

Kan je niet meer volgen bij een uitleg die gegeven wordt?


Logopedisch onderzoek

Vaak wordt door je behandelend geneesheer of in het ziekenhuis een verslag opgesteld. Wellicht heb je daar al meerdere onderzoeken ondergaan. Op basis van dit verslag en een kennismakend gesprek maak ik een verslag op voor de mutualiteit. Het kennismakend gesprek duurt zo'n 30 minuten en kan bij jou thuis doorgaan als verplaatsingen moeilijk zijn.


Behandeling

Door een individuele aanpak voor elke patiënt wordt het therapieverloop aangepast aan hun mogelijkheden en behoeften. Therapie zal meestal 2à3 x 30 minuten per week doorgaan. Deze kan doorgaan op het praktijkadres of bij je thuis (kilometervergoeding wordt aangerekend vanaf 5km volgens Google Maps).


Spraakstoornissen


Wat?

Lijd je aan een vorm van spraakstoornis waardoor het spreken

niet meer vloeiend gaat?

Is je spreken gestoord door de ziekte van Parkinson?


Logopedisch onderzoek

Vaak wordt door je behandelend geneesheer of het ziekenhuis een verslag opgesteld. Op basis van dit verslag en een kennismakend gesprek maak ik een verslag op voor de mutualiteit. Het kennismakend gesprek duurt zo'n 30 minuten en kan bij je thuis doorgaan als verplaatsingen moeilijk zijn.


Behandeling

Door een individuele aanpak voor elke patiënt wordt het therapieverloop aangepast aan hun mogelijkheden en behoeften. Therapie zal meestal 2 x 30 minuten per week doorgaan. Deze kan doorgaan op het praktijkadres of bij je thuis (kilometervergoeding wordt aangerekend vanaf 5km volgens Google Maps).