TARIEVENMomenteel is er geen conventie voor logopedisten. Dat wil zeggen dat onze tarieven vrij te bepalen zijn. 

Hieronder vind je een overzicht van onze honoraria.

Behandelingen


30 minuten

€ 35

60 minuten

€ 70

Onderzoeken


Aanvangsbilan met verslag

€ 150

Evolutiebilan

€ 75

Preverbale logopedie


Intake met schriftelijk verslag

€ 150

Online opvolging gedurende 2 weken

€ 70

 Vervolgafspraak 30 min

€ 35